Termeni si condiţii generale de utilizare a site-ului web www.bosromania.ro

 

I.1. Domeniu de aplicare şi prestaţii

1. Aceste Condiţii generale de utilizare se referă la utilizarea site-urilor web puse la dispoziţie de BOS România, respectiv www.bosromania.ro 

2. Această pagină conţine Condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web, toţi utilizatorii şi vizitatorii acceptă valabilitatea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului web. BOS România îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Condiţiile generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar.

3. BOS România îşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parțial site-ul web sau a modifica conţinutul acestuia sau serviciile legate de acesta. BOS România nu garantează în niciun fel disponibilitatea permanentă a site-ului web al BOS România. Nimeni nu este îndreptăţit să ridice pretenţii legate de utilizarea sau menţinerea site-ului web al BOS România.

I.2. Drepturi de proprietate intelectuală

1. Întregul conţinut al site-ului web (ilustraţii, texte, formulări, mărci, imagini, filme video, elemente grafice) constituie proprietatea intelectuală a BOS România sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Prin utilizarea site-ului web al BOS România utilizatorului nu i se transmite niciun drept de licenţă sau alt drept care i-ar permite să se folosească de drepturi legate de site-ul web www.bosromania.ro (de exemplu drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor şi drepturi conexe etc.). Sunt interzise modificarea, copierea, multiplicarea, folosirea, completarea sau orice alt fel de utilizare a mărcilor, design-ului, imaginilor, textelor, unor fragmente de text sau a oricărui alt conţinut de pe site-ul web al BOS România, fără acordul în scris prealabil al acestuia. O excepţie o constituie multiplicarea, valorificarea sau utilizarea materialelor puse la dispoziţie pe site în mod explicit pentru a fi folosite cu acest scop.

I.3. Răspundere

1. BOS România a depus toate eforturile posibile pentru ca informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web al BOS România să fie corecte şi complete la momentul publicării lor pe site. BOS România nu îşi asumă niciun fel de obligaţii, nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel pentru informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web, ca de exemplu fişiere descărcabile, servicii oferite de terţi, link-uri externe sau alte conţinuturi care pot fi accesate în mod direct sau indirect pe site-ul web www.bosromania.ro , pornind de la acest site. De asemenea, BOS România îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie fără informare prealabilă.

2. BOS România nu răspunde pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a contului de utilizator de către utilizatorul însuşi, de utilizarea abuzivă sau pierderea datelor de identificare sau a datelor salvate de către utilizator.

I.4. Disponibilitate

1. BOS România depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea administrării şi punerii la dispoziţie a site-ului web, în măsura posibilităţilor tehnice, economice, organizatorice şi specifice organizaţiei.

2. BOS România nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel că site-ul web al BOS România sau conţinutul său se vor afla în mod continuu la dispoziţia utilizatorilor, că acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, că nu conţin greşeli sau că greşelile se corectează, şi că site-ul web al BOS România sau alte resurse care servesc la existenţa acestuia (de exemplu server-ul) nu sunt afectate de viruşi sau alte elemente periculoase. BOS România îşi declină în mod explicit, în limitele permise de lege, orice răspundere pentru daune de orice fel provocate de punerea la dispoziţie a site-ului web www.bosromania.ro sau a resurselor anexe care servesc la existenţa acestuia.

3. BOS România îşi declină orice răspundere pentru perioadele de timp în care site-ul nu se poate accesa din motive tehnice sau datorită altor probleme.

I.5. Încărcarea de material nociv

BOS România interzice încărcarea pe site-ul web de programe pentru calculator, fişiere şi alte materiale conţinând elemente capabile să distrugă şi/sau să întrerupă funcţionalitatea site-ului, ca de exemplu viruşi, fişiere manipulate, fişiere "ascunse" (de exemplu imagini integrate în fişiere audio), viermi, troieni sau boţi pentru scrolling, afişarea mai multor ecrane sau pentru alte tipuri de activităţi, care afectează integritatea şi funcţionalitatea site-ului web sau a comunicării online în general.

I.6. Atacuri electronice

1. Sunt interzise orice fel de atacuri electonice împotriva site-ului web www.bosromania.ro sau a oricăror alte date ale BOS România aflate în corelaţie cu site-ul precum şi orice atacuri electronice împotriva datelor utilizatorilor.

2. Fiecare atac electronic va avea ca urmare excluderea imediată a utilizatorului care l-a cauzat şi va atrage după sine consecinţe de drept penal şi civil.

 

ll. Informaţii generale privind protecţia datelor personale

 

II.1. Baza legală

BOS România va trata toate datele transmise sau puse la dispoziţie prin intermediul site-ului web www.bosromania.ro, respectând prevederile în vigoare ale legii privind protecţia datelor personale.

II.2. Acordul utilizatorului privind folosirea datelor

1. Utilizatorul acceptă să primească pe cale electronică (de exemplu prin e-mail) informaţii, buletine informative şi material publicitar de la BOS România. Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fie accesând linkul de dezabonare în buletinul informativ, fie trimiţând un e-mail la adresa de email afișată pe site.

2. În conformitate cu setările browser-ului său, utilizatorul acceptă în mod explicit folosirea şi mai ales stocarea de cookie-uri pe calculatorul său de către BOS România.

3. Utilizatorul îşi poate retrage oricând consimţământul în legătură cu colectarea şi memorarea datelor personale de către BOS România. În acest scop, utilizatorul va trimite un e-mail la adresa de email afișată pe site.

II.3. Dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor

Utilizatorul are oricând dreptul de a solicita informaţii legate de datele memorate, precum şi rectificarea şi ştergerea acestora, cu respectarea prevederilor legii privind protecţia datelor personale. În acest scop, utilizatorul poate să contacteze BOS România folosind adresa de email afișată pe site.

II.4. Siguranţa datelor

BOS România face tot ce e posibil pentru a asigura securitatea transferului de date prin intermediul mediilor online. În acelaşi timp însă, ține de utilizator să depună toate eforturile rezonabile pentru folosirea internetului în condiţii de siguranţă (folosirea unei versiuni actuale de browser, confidențialitatea datelor de acces la platformele online).

II.5. Cookie-uri

1. Pentru lărgirea funcţionalităţii prezenţei noastre web şi creşterea confortului de folosire a acesteia de către utilizator sunt folosite aşa-numite "cookie-uri".

1.1. Majoritatea cookie-urilor utilizate de BOS România sunt șterse automat de pe hard disk-ul utilizatorului (cookies temporare) la finalul sesiunii de navigare. Cookies temporare sunt necesare, pentru a oferi, de exemplu, utilizatorului anumite tipuri de funcții ale unor formulare pe mai multe pagini. În plus, organizaţia BOS România folosește de asemenea cookies care rămân pe hard disk-ul utilizatorului (cookies permanente). Aceste cookies permanente au o durată de viață de 1 lună până la 10 ani și se șterg singure, după o perioadă de timp predeterminată, sau pot fi șterse manual de utilizator. Scopul exclusiv al acestor cookies (cookies permanente) constă în a adapta oferta de pe internet cât mai bine în funcție de dorințele clientului și a face cât mai confortabilă utilizarea site-ului web de către utilizatori.

1.2. Cookies nu conțin date personale. Sunt colectate însă date anonime cu un cod ID pentru utilizatori. Aici este vorba, de exemplu, despre date referitoare la paginile accesate de utilizatori, conținuturile căutate, etc. Aceste date anonime nu sunt niciodată combinate cu datele personale ale utilizatorului.

1.3. Utilizatorul poate influența utilizarea cookies prin setări adecvate operate în browser-ul utilizatorului. Este posibil, de exemplu, să acceptăm sau să refuzăm cookies generale sau individuale. Această setare, ce nu permite stocarea, poate avea ca rezultat restricţionarea funcţiunilor puse la dispoziţie de prezenţa web a BOS România.

II.6. Pluginuri pentru Social Media

1. Pe unele pagini ale site-ului web al BOS România se pot găsi aplicaţii ale unor terţi (de exemplu Facebook, Google Plus, Twitter) precum şi conţinuturi stocate pe platforme ale unor terţi (de exemplu Youtube). În ciuda controlului minuţios şi a măsurilor active luate în scopul protecţiei datelor, BOS România nu are nicio influenţă asupra modului în care terţii folosesc datele utilizatorului colectate pe site-ul web al BOS România. Răspunderea în legătură cu aceste date revine exclusiv companiilor care oferă următoarele aplicaţii.

II.7. Publicitate în funcție de interesele specifice / Re-Targeting

Site-ul web www.bosromania.ro poate folosi așa numitele tehnici pentru Re-Targeting. BOS România poate folosi aceste tehnici, pentru a face mai interesantă oferta internet pentru utilizatori. Această tehnică ne oferă posibilitatea de a ne adresa utilizatorilor, care deja s-au interesat pentru site-ul web și pentru serviciile sau produsele lui BOS România, cu reclamă pe site-ul unor terți.

 

lll. Prevederi suplimentare

 

III.1. Instanţa judecătorească

Prezentul contract este guvernat de legea românească. Instanţa competentă pentru soluţionarea conflictelor este Tribunalul București.

III.2. Modificări şi completări, nulitate parţială

1. Orice modificări şi completări ale prezentului contract pot avea doar formă scrisă. Convenţiile verbale accesorii nu produc efecte juridice.

2. În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile prezentului contract sunt - din orice motiv - lovite de nulitate, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii celorlalte prevederi contractuale.