Politica de confidențialitate www.bosromania.ro


1. BOS România, respectiv site-ul www.bosromania.ro poate acumula date cu caracter personal și date cu caracter special, pe pagina site-ului: www.bosromania.ro, numai cu acordul voluntar al Vizitatorului, în următoarele scopuri:


BOS România poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri furnizați de către browser-ul de internet prin intermediul căruia se face accesul la site) și pot fi folosite de către www.bosromania.ro pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic. Excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Vizitatorului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea BOS România și/sau al eventualilor terți cu care BOS România are contracte de parteneriat în acel moment.

2. Vizitatorul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

3. Pentru exercitarea drepturilor, Vizitatorul se va adresa www.bosromania.ro, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

4. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Vizitatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

5. Politica de confidențialitate www.bosromania.ro se referă doar la datele furnizate voluntar de către Vizitator exclusiv pe site. BOS România nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

6. BOS România se obligă ca datele colectate ale Vizitatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Vizitatorului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

7. Excepție va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

8. www.bosromania.ro garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

9. www.bosromania.ro nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea server-ului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.