REGULAMENT DE PARTICIPARE LA EVENIMENTELE ORGANIZATE DE BUSINESS ORGANIZATION FOR STUDENTS – BOS ROMÂNIA

BOS România acordă o deosebită importanță informării corespunzătoare a participanților cu privire la evenimentele pe care le organizează. În această pagină veți găsi toate informațiile privind regulamentul care guvernează accesul și participarea la evenimentele organizate de BOS România. Înainte de a participa la un evenimentul organizat de BOS România, vă rugăm să citiți regulile de participare prezentate mai jos. Participarea la eveniment presupune faptul că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu regulamentul descris în această pagină.

Condiții generale

Organizatorul evenimentului este BOS România. Prin eveniment se ințelege orice activitate organizată de către BOS Romania: workshop-uri, conferințe, cursuri, seminarii, teambulding-uri, spectacole, petreceri etc.

Scopul evenimentului

Evenimentele organizate de BOS România au ca scop dezvoltarea personală și profesională atât a membrilor asociației, cât și a studenților cărora se adreseaza.

Înscrierea la eveniment

În cadrul invitației pe care BOS România o trimite, va fi pus la dispoziție un formular de înscriere pentru participarea la eveniment, iar persoanele interesate se vor putea înscrie prin completarea formularul cu informațiile solicitate.

Furnizarea informațiilor solicitate în cadrul formularului de înscriere, reprezintă confirmarea că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu prevederile prezentului regulament de participare.

De asemenea, in cazul in care participarea la evenimentul organizat de BOS Romania nu necesita completarea vreunui formular de înscriere, participarea la eveniment reprezintă confirmarea că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu prevederile prezentului regulament de participare care va fi mentionat în toate afisele și informările privind desfășurarea evenimentului respectiv, prin publicarea prezentului Regulament pe website-ul organizatiei.

Drepturile și obligațiile organizatorului/participantului

Organizatorul se obligă să furnizeze toate detaliile despre agenda evenimentului, speaker, teme de discutie etc, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare.

Organizatorul se obligă să asigure participanților înscriși la eveniment toate facilitățile descrise în agenda evenimentului. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru intervențiile neanunțate ale speakerilor sau pentru cazul în care aceștia lipsesc de la eveniment, fără să anunțe în prealabil organizatorul.

Accesul la eveniment se realizează în intervalul orar destinat înregistrării participanților și în timpul pauzelor.

În cazul anulării evenimentului, organizatorul se obligă să notifice în timp util persoanele înscrise să participe la eveniment.

În cazul în care un participant a completat un formular de inscriere si nu se mai poate prezenta la data și ora desfășurării evenimentului, acesta va notifica organizatorul cu cel puțin 48h înainte de eveniment.

Organizatorul nu este răspunzător de eventualele daune cauzate de produsele servite sau primite in cadrul evenimentului și nu este răspunzător pentru starea de sănătate a participanților. În cazul în care sunt servite băuturi alcoolice, organizatorul nu este răspunzător pentru consumul în exces al produselor servite în locația respectiva și/sau oferite de restaurant/bar/club/hotel și/sau parteneri.

Organizatorul nu este responsabil pentru incidentele sau defecțiunile tehnice care pot apărea în incinta unde acesta se desfășoară evenimentul, răspunderea aparținând locatiei contractate.

Organizatorul nu este răspunzător pentru eventualele prejudicii sau pagube materiale datorate incidentelor ce se pot produce pe parcursul evenimentului în incinta locației contractate pentru desfășurarea evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament, cu obligativitatea notificării tuturor participanților, atât prin intermediul website-ului, cât și la locul de desfășurare a evenimentului.

Conținutul prezentat sau determinat de exercițiile practice inițiate de organizator în cadrul workshop-urilor și sesiunilor tehnice pe care le organizează la evenimente, este proprietatea și sub dreptul de autor al societății BOS România sau a partenerilor acesteia, cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care este specificat altfel.

Reguli de conduită

Pe întreaga durată a evenimentului, organizatorul poate solicita participanților să oprească sonorul dispozitivelor mobile.

Dacă la eveniment sunt servite băuturi alcoolice, organizatorul nu este răspunzător pentru consumul în exces de alcool al participanților.

Participanții la eveniment sunt obligați să aibă un comportament civilizat și respectuos față de toate persoanele implicate în cadrul activităților desfășurate. Participanții sunt obligați să nu expună, să nu ofere sau să nu transmită celorlalți participanți la eveniment nici un material defăimător, nepotrivit, abuziv, obscen sau ofensiv.

Participanții sunt obligați să nu deterioreze sau să nu distrugă resursele sau bunurile organizatorului sau partenerilor acestuia. Participanții nu au dreptul să înstrăineze prin orice modalitate bunurile sau valorile aflate în proprietatea organizatorului sau a partenerilor săi, și nici să faciliteze astfel de acțiuni, indiferent de starea sau valoarea acestei proprietăți.

În cazul producerii de stricăciuni, distrugeri, înstrăinări sau orice prejudicii aduse bunurilor proprietare organizatorului sau partenerilor săi, care reduc valoarea sau capacitatea de utilizare normală a acestora, vor fi aplicabile dispozițiile legale cu privire la răspunderea penală și/sau răspunderea civilă delictuală.

De asemenea, este interzis participanților să se prezinte la eveniment cu obiecte contondente, arme sau orice alte dispozitive similare acestora sau cu orice fel de substanțe interzise prin lege. Aceste fapte reprezintă infracțiuni și vor fi tratate conform prevederilor legislative în domeniul penal.

În cazul în care, prin conduită necorespunzătoare, unul sau mai mulți participanți deranjează, împiedică sau îngreunează în orice mod desfășurarea normală a evenimentului, organizatorul este îndreptățit să solicite persoanei/persoanelor în cauză să părăsească incinta în care se desfășoară evenimentul.

Prin înscrierea în oricare dintre evenimentele BOS România, se consideră că participanții sunt de acord să renunțe la pretenții de orice natură (inclusiv la cele legate de eventualele atingeri aduse integrității corporale sau sănătății), față de organizatorul evenimentului.

Prin înscrierea la evenimentele BOS Romania, se consideră că participanții sunt de acord ca în nicio împrejurare să nu asocieze numele BOS România cu activități ilicite sau care încalcă bunele moravuri. BOS România nu-și asumă nicio obligație în legătură cu acțiuni/inacțiuni săvârșite de un participant sau partener în timpul unui eveniment, prin care s-ar pricinui pagube materiale sau morale unor terțe persoane fizice și/sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

BOS România consideră confidențialitatea datelor și respectarea vieții private a individului aspecte foarte importante. Astfel, vă asigurăm că datele participanților la evenimente sunt colectate și prelucrate exclusiv în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care BOS România vă prelucrează datele în contextul participării la eveniment, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate

Orice prelucrare suplimentară a datelor personale, realizată pe cont propriu de participanții la eveniment, necesită acordul prealabil al organizatorului.

În cazul în care ne-ați furnizat acordul dumneavoastră pentru a vă trimite comunicări de tip comercial (inclusiv invitații la evenimentele organizate de BOS România), vă puteți modifica opțiunea oricând prin adresarea unui email cu mesajul “DEZABONARE” la adresa de email: office@bosromania.ro

Date de contact

În cazul apariției oricărei neînțelegeri, BOS România vă asigură disponibilitate în vederea soluționării acesteia pe cale amiabilă. De asemenea, aveți posibilitatea de a comunica orice sugestie sau reclamație la adresa de email: office@bosromania.ro

 

Prevederile acestui regulament sunt supuse legislației din România.